WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2014-2015


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - 1 WRZEŚNIA 2014

GODZ. 8.00 - MSZA ŚW. W KAPLICY JANA PAWŁA II

GODZ. 9.00 - SPOTKANIA UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH

GODZ. 10.00 - UROCZYSTA AKADEMIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ (uroczystość otwarta dla rodziców)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego - 1 września 2014

godz. 8.00 - spotkanie dzieci i rodziców  z wychowawcą (sala 16)

godz. 9.00 - zebranie rodziców z Dyrektorem Szkoły

godz. 10.00 - gry i zabawy integracyjne (rodzice mogą uczestniczyć wraz z dziećmi)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

O nas...

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
 

Projekt "Widzę – dotykam - rozumiem" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki