Drodzy Rodzice informujemy, że:
Dnia 20 maja 2015 w godz. 15.00-19.00 w sali nr 5  odbędzie się DZIEŃ OTWARTY W GABINECIE LOGOPEDYCZNYM. Podczas wizyty będzie można uzyskać BEZPŁATNĄ, PROFESJONALNĄ diagnozę rozwoju mowy Waszego dziecka. Zapraszam wszystkich rodziców, z dziećmi w każdym wieku - nie tylko uczniów naszej szkoły. Jeżeli cokolwiek niepokoi Was w mowie Waszych dzieci,  przyjdźcie. Pomogę! Zapisy i wszelkie informacje pod nr tel. 515 312 137 do 15 maja 15 r. u logopedy – mgr Weroniki Stasickiej.
Przejście dziecka z przedszkola do szkoły będzie łatwiejsze, jeżeli będzie miało wcześniej okazję poznać swoją przyszłą placówkę, zrozumieć, na czym polega rola ucznia, poznać starszych kolegów. Nasza placówka stwarza taką możliwość adaptacji współpracując z przedszkolami na terenie gminy. Co roku umożliwia dzieciom obejrzenie szkolnych pomieszczeń, nie tylko przyszłej klasy, ale przede wszystkim salę gimnastyczną, boisko, bibliotekę, świetlicę, różne przedmiotowe pracownie, pokój nauczycielski. Dzieci mają okazję brać udział w różnych pokazowych formach zajęć realizowanych przez starszych kolegów. 15 maja zapraszamy Przedszkole nr 8, a 22 maja Przedszkole nr 4, Przedszkole "Pociecha" oraz indywidualne dzieci z rodzicami na Dzien Otwarty dla pierwszoklasistów. Zapisy i bliższe informacje w sekretariacie oraz pod nr tel, 32 210 39 30.
O nas

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
 

 

Aktualności

Po zasiegnięciu opini Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala się w roku szkonym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj.10 listopada 2014, 1 kwietnia 2014 (sprawdzian klas VI).     Dzień 2 stycznia odpracowujemy 10 stycznia.

Na skróty