Drodzy Rodzice informujemy, że:
Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie znajduje się w zakładce
Zawiadomienie Burmistrza Pszczyny znajduje się w zakładce Oddział przedszkolny.

REKRUTACJA DO SZKOŁY
Dyrekcja szkoły informuje,że w siedzibie szkoły ( łącznik) podano do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej;
Ważne daty:
1) od 1 kwietnia do 7 kwietnia – obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej szkoły;
2) do 15 maja – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie. 
Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Szkoły wg roku i miesiąca urodzenia poczynając od uczniów najmłodszych. Tworzone klasy mogą być jednorodne wiekowo lub różnowiekowe. 
czytaj więcej Regulamin rekrutacji.
O nas...

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
 

 

Aktualności

Po zasiegnięciu opini Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala się w roku szkonym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj.10 listopada 2014, 1 kwietnia 2014 (sprawdzian klas VI).     Dzień 2 stycznia odpracowujemy 10 stycznia.

Na skróty