INFORMACJA

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1)  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązkiem rodziców jest dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

W związku z tym, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczynie,

informuje że w dniach  od 12 lutego do 18 lutego 2018 roku w godz.7.30 – 15.30
w sekretariacie można dokonać zgłoszenia dziecka
zamieszkałego w obwodzie SP2 w Pszczynie,

 do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Druki zgłoszenia znajdują się w zakładce klasa I 2018/2019 oraz w sekretariacie szkoły.

 

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie

od 20 lutego do 6 marca 2018 roku. Rodzice wypełniają WNIOSEK dla klasy I.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Wnioski wypełniają też rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły w wieku lat 6.

Więcej informacji w zakładce

Klasa I 2018/2019, na stronie www.sp2.pna.pl

 

 

oto opowieść naszej szkoły.  Przeczytajcie...

Urodziłam się w 1912 roku. Niektórzy będą się oburzać, że piszę urodziłam się. Więc dobrze, pojawiłam się na świecie w 1912 roku. Nazywam się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszczynie, ale nazywają mnie też ”Szkołą na Strzelnicy” lub po prostu „Dwójką”. Mam też imię, ale o tym opowiem później. Mój adres to Katowicka 47, ale stałam też przy Kattowitzer Straße oraz przy ulicy Armii Czerwonej i powiem Wam, wcale się nie przeprowadzałam. Moja historia jest częściowo historią Śląska i ludzi, którzy mieszkali w mojej okolicy.  Ale zacznę od początku...   Zapraszamy do przeczyania historii Dwójki (całość w zakładce "Rechtory i szkolnioki").

 

 O nas

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej