RADA RODZICÓW INFORMUJE, ŻE BAL KARNAWAŁOWY ZOSTAŁ ODWOŁANY (6 LUTY 2016). POWODEM JEST ZBYT MAŁA LICZBA SPRZEDANYCH BILETÓW. RODZICE, KTÓRZY PRZEKAZALI FANTY PROSZENI SĄ O ICH ODBIÓR W SEKRETARIACIE SZKOŁY. FANTY NIEODEBRANE DO FERII ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA "BABSKI COMBER" (11 MARCA 2016). RÓWNOCZEŚNIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM ZAANGAŻOWANYM W ORGANIZACJĘ BALU I LICZYMY NA WASZĄ POMOC PRZY ORGANIZACJI INNYCH IMPREZ SZKOLNYCH.
        
 

 O nas

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej