Życzenia dobrych ocen dla uczniów,
spełnienia marzeń wszystkim marzycielom,
szczęścia w miłości wszystkim zakochanym...
... i tym samotnym też,
zdrowia wszystkim chorym, szczęścia zmartwionym
a dla wszystkich: przyjaźni, radości, magicznych Świąt,
Szczęśliwego Nowego Roku 2015....
....i wszystkiego co tylko pragną ludzie.

życzenia składają Dyrekcja i Grono Pedagogiczne "Dwójki"

Drodzy Państwo informujemy, że zabawa karnawałowa odbędzie się  10 stycznia 2015 w Restauracji „U Mikołajca". Bilety w cenie 200 zł będą do nabycia w sekretariacie szkoły (od 1 grudnia). Przepraszamy za błędnie podaną datę na zebraniu rodziców. Zapraszamy wszystkich rodziców i przyjaciół szkoły.

Szukamy pomysłów i inicjatyw, które pozwoliłyby uatrakcyjnić naszą zabawę. Za wszelką pomoc w przygotowaniu balu serdecznie dziękujemy.

O nas...

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
 

 

Aktualności

Po zasiegnięciu opini Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala się w roku szkonym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj.10 listopada 2014, 1 kwietnia 2014 (sprawdzian klas VI).     Dzień 2 stycznia odpracowujemy 10 stycznia.

Na skróty