BUDŻET OBYWATELSKI

Jeżeli możesz to wesprzyj nasze szkolne projekty obywatelskie:

  • 44 (inwestycyjny) - Budowa bieżni 4-torowej oraz rozbiegu do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pszczynie
  • 9 (społeczno- kulturalny) - Realizacja programu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pszczyna pn. "Sięgaj z harcerzami po niemożliwe" polegającego na organizacji czasu wolnego - SP nr 2, ul. Katowicka 47
  • 20 (społeczno- kulturalny) - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie "Pływają jak rybka". Instruktor pływania w ramach wychowania fizycznego. Jedna godzina lekcyjna tygodniowo na basenie przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 (ul. Szymanowskiego 12)

GŁOSUJ NA : https://budzet.pszczyna.pl/

O nas...

Dwójka od zawsze kultywowała śląskie tradycje. obecnie przy bibliotece szkolnej znajduje się Śląska Izba Regionalna, w której uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili wiele pamiątek związanych z dziedzictwem Naszej Małej Ojczyzny. W szkolnym archiwum przechowywane są katalogi dzieci wraz z częściowymi arkuszami ocen. Księga uczniów roczniki 1905-1913 prowadzona była w języku niemieckim. Zapisy dotyczące roczników 1914-1932 kontynuowane były już w języku polskim. W szkole znajdują się również albumy z archiwalnymi zdjęciami.

"Ucz się i rozwijaj wszechstronnie, by poznać siebie i innych, a znajdziesz swoje miejsce w świecie."

SP2 w PszczynieJesteśmy szkołą

  • pomagającą dzieciom w pełnym rozwoju
  • zapewniającą równość szans
  • prowadzącą szeroki zakres działań, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom szkoły gimnazjalnej
  • otwartą na oczekiwania i potrzeby rodziców
  • wprowadzającą dziecko w życie kulturalne wspólnoty lokalnej
 

Projekt "Widzę – dotykam - rozumiem" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności

Po zasiegnięciu opini Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala się w roku szkonym 2014/2015 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj.10 listopada 2014, 1 kwietnia 2014 (sprawdzian klas VI).     Dzień 2 stycznia odpracowujemy 10 stycznia.

Na skróty