W dniu 20.04.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigii Śląskiej w Pszczynie odbył się apel pod tytułem „Prawa i obowiązki ucznia”. Apel został przygotowany przez Samorząd Szkolny. Uczniowie wykonali plakaty, przypominające uczniom o ich prawach i obowiązach, plakaty te stały się kolorowym akcentem apelu.

Na początku apelu przypomniano słowa Rzecznika Praw Dziecka, a następnie zaprezentowano program artystyczny.

Po programie artystycznym głos zabrała pani Dyrektor, która przeprowadziła pogadankę na temat zachowania uczniów w szkole.

Informacja o przebiegu apelu wraz ze zdjęciami została umieszczona na stronie internetowej szkoły, w zakładce Samorząd Uczniowski.

 

 Aleksandra Furman

Gabriela Skrzypska

Agnieszka Czernecka