„Jestem adolescentem czyli o mądrym poszukiwaniu siebie”

 

 W dniu 07.03.2019 i 08.03.2019 klasy VIIa i VIIb uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych pod tytułem „Jestem adolescentem czyli o mądrym poszukiwaniu siebie”. Specjalistą zaproszonym do przeprowadzenia zajęć był pan Dariusz Pietrek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki w Katowicach. Tematem przewodnim zajęć  było zwrócenie uwagi młodzieży na przeżywane stany psychofizyczne w tak burzliwym okresie życia jakim jest dojrzewanie.  Uczniowie przypomnieli sobie etapy dojrzewania i związki jakie zachodzą pomiędzy tymi etapami dorastania.  Zainteresowanie budziła romantyczna miłość, pierwsze związki emocjonalne – jak je rozpoznać i nie popełnić żadnych błędów życiowych. Uczniowie pracowali  w oparciu o swoje mocne strony, poczucie sukcesu. Dowiedzieli się, jaki mają temperament. Szczególny nacisk specjalista położył na zachowania ryzykowne i związane z tym strategie obronne. Zajęcia na pewno nie były ostatnimi tego rodzaju w naszej szkole.

Zajęcia odbyły się dzięki wsparciu pani Moniki Gazdy z Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Urzędzie Miasta oraz Rodziców uczniów klas siódmych– składamy serdeczne podziękowania.

 

Wychowawca klasy VIIa – mgr Barbara Hoffmann

 Wychowawca klasy VIIb – mgr Lidia Pośpiech

pedagog szkolny – mgr Agnieszka Czernecka