Udział szkolnego zespołu regionalnego "Młode Pszczynioki" w IX Prezentacjach Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Mały Brzym" w pszczyńskim Skansenie.