„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - kampania edukacyjno – profilaktyczna.

         „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – to główne hasło ruszającej właśnie kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi. 2 kwietnia nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w ramach tego programu. Byliśmy pierwszą przeszkoloną placówką w Gminie Pszczyna. Sierż.szt. Szymon Czysz oraz asp. Sztab. Karolina Błaszczyk z Komendy Policji w Pszczynie przeprowadzili spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli naszej szkoły w ramach tej kampanii. Zaprezentowali antynarkotykową walizkę edukacyjną. Omówiono problem narkotyków i dopalaczy wśród nieletnich oraz zaprezentowano atrapy najpopularniejszych środków odurzających, przedmioty służące do ich zażywania, porcjowania, a także ukrywania. Problem środków odurzających jest nadal aktualny i jedynie aktywizacja rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zapobiegania temu zjawisku może wpłynąć na jego zmniejszenie. Edukacyjna walizka narkotykowa wraz z prowadzoną kampanią związaną z zagrożeniami wynikającymi z zażywania przez dzieci dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych z pewnością odegrają dużą rolę w aktywizacji rodziców i nauczycieli. Docelowo planowane są szkolenia w ramach tej kampanii wśród rodziców – pierwsze spotkania już jesienią.

 

 mgr Agnieszka Czernecka

pedagog szkolny