Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w SP2!

Corocznie UNICEF organizuje akcję angażującą szkoły z całego kraju, podczas której szczególna uwaga zostaje zwrócona na prawa dzieci. W tym roku, 20 listopada, obchodziliśmy 30lecie ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. Być może nie wszyscy wiedzą, ale Polska odegrała szczególną rolę, bowiem to nasz kraj był inicjatorem utworzenia dokumentu, którego celem jest ochrona najmłodszych. Przez cały tydzień, od 15 do 22 listopada w naszej szkole przeprowadziliśmy szereg działań, mających na celu edukowanie i przypominanie dzieciom o ich prawach. Jesteśmy dumni, że nasza społeczność tak licznie zaangażowała się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Samorząd Szkolny wykonał gazetkę informującą o Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka. Dzieci ze świetlicy, z pomocą Pani Justyny Łuszczyńskiej, wykonały prace plastyczne. Każda z prac była formatu A3 i przedstawiała osobne prawo z Konwencji Praw Dziecka.  W klasach 5-8 przeprowadzono interaktywne quizy na temat tego dokumentu. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego rozpropagowaliśmy informację wśród rodziców, uczniów i nauczycieli o obchodach Dnia Praw Dziecka. 20go listopada większość uczniów, z tej okazji, zgodnie z naszą prośbą, ubrało się na niebiesko lub posiadało niebieskie dodatki.

Korytarz szkolny przystrojono pracami wykonanymi przez dzieci ze świetlicy szkolnej oraz niebieskimi balonami. Podczas przerw dzieci oglądały prace z zainteresowaniem i czytały treści praw. W ramach zajęć na świetlicy szkolnej przeprowadzono pogadankę na temat praw i obowiązków dziecka, która miała bardzo duże znaczenie dla uczniów, ponieważ niektórzy z nich nie mieli świadomości, że mają swoje prawa i że prawa te dotyczą wszystkich dzieci, bez względu na to gdzie mieszkają oraz jaki mają status materialny. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki w klasach
w oparciu o materiały UNICEF.

Akcję udokumentowaliśmy na zdjęciach, które możecie zobaczyć poniżej.

Organizatorzy:

Gabriela Skrzypska – logopeda

Agnieszka Czernecka – pedagog

Justyna Łuszczyńska – wychowawca świetlicy szkolnej

Dorota Hudziec – psycholog