W  ramach współpracy z Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną w Pszczynie - Filia nr 1, uczniowie klas siódmych naszej szkoły mogli spotkać się ze Zbigniewem Masternakiem – prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych i reportaży.

Nasz gość  ciekawie opowiadał o swojej twórczości literackiej oraz pasjach, min. piłce nożnej .Pan Zbigniew zachęcał uczniów do rozwijania i pielęgnowania zainteresowań, które mogą stać się sposobem na życie.

 Spotkanie miało charakter warsztatowy. Pisarz omówił  podstawy pisania scenariuszy. Następnie zaproponował uczniom, by  w grupach przygotowali własne  pomysły na scenariusz filmowy, którego  akcja rozgrywałaby się w Pszczynie . Młodzież chętnie przystąpiła do pracy, a każda z grup starała się przygotować jak najciekawszy scenariusz. Po twórczej pracy nastąpiła prezentacja . Wszystkie zespoły wykazały się kreatywnością, tworząc ciekawe i różnorodne propozycje scenariuszy. Wiele z nich dawało duże możliwości na fascynującą fabułę filmu. Największe zainteresowanie wzbudził scenariusz o ukrytej z Zamku Pszczyńskim tajemniczej komnacie Księżnej Daisy.

Spotkanie upłynęło w miłej i  twórczej atmosferze.