Wpływ niebieskiego światła smartfona na organizm człowieka

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowały projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzi Cyfrowi”. Badanie objęło swoim zasięgiem całą Polskę. Odpowiedzi na pytania udzieliło 51 tysięcy uczniów w wieku 12-19 lat.

Prawie wszyscy z badanych posiadają telefon z dostępem do sieci, a w przypadku połowy jest to dostęp bez żadnych ograniczeń. 

Średnia wieku, w którym uczniowie otrzymali swój pierwszy smartfon to 10 lat.

1/3 nastolatków ocenia siebie jako osobę uzależnioną od mediów społecznościowych.

25% uczniów czuje się przeciążona nadmiarem informacji docierających do nich przez Internet.

60,6% uczniów przyznała, że rodzice nie uczą ich odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz smartfona.

Co 10 uczeń korzysta z telefonu prawie cały czas.

Badania pokazują, że poza zagrożeniami związanymi ze sferą  psychiczną, takimi jak uzależnienia, syndrom FOMO, (lęk przed byciem pominiętym)  czy przeciążenie informacjami, urządzenia typu smartfon i tablet emitują światło, które nie jest obojętne dla naszego organizmu. Dzieci coraz częściej wybudzają się w nocy i sięgają wówczas po telefon, korzystają również ze smartfona bezpośrednio przed snem, często do późnych godzin nocnych. Rodzice śpią i nie mają świadomości, że ich dziecko właśnie bombarduje swój organizm szkodliwym promieniowaniem.

Poniżej przedstawiam Państwu infografikę na temat wpływu niebieskiego światła smartfona na organizm człowieka.

Dorota Hudziec, psycholog