III miejsce Natalii

w konkursie

kuratoryjnym

„Uczniowska wyobraźnia nie zna granic”

 

        Kampania pod hasłem „Wiem…, więc jestem bezpieczny” zainaugurowana została przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka. Działania Kampanii skoncentrowano na realizacji celów programu, wśród których najważniejsze to: wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa oraz podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów. W ramach Kampanii zaplanowano konferencje, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konkursy.

        6 czerwca 2019 r. nastąpiło podsumowanie działań Kampanii. Z wielką radością możemy się pochwalić, że uczennica naszej szkoły – Natalia Szostak        z klasy Vb zdobyła zaszczytne III miejsce w konkursie na wynalazek „Uczniowska wyobraźnia nie zna granic”. Natalia odebrała nagrodę z rąk Kurator Oświaty Urszuli Bauer. Słowa podziękowania od Kurator Oświaty za udział Szkoły w Konkursie otrzymał Dyrektor szkoły mgr Beata Hellwig oraz opiekunowie konkursu mgr Iwona Ficek Jarczok, mgr Gabriela Skrzypska, mgr Agnieszka Czernecka.

 

mgr Iwona Ficek Jarczok

mgr Gabriela Skrzypska

mgr Agnieszka Czernecka