Dyrekcja

 • mgr inż. Beata Hellwig - dyrektor szkoły, matematyka, informatyka
 • mgr Dorota Koczar - wicedyrektor szkoły, matematyka, informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Irena Barchańska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Anna Boruta-Gazda - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Danuta Frydecka - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jolanta Grabowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Anna Łaska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Magdalena Sosna – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewelina Spiączka – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lucyna Ryt – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Iwona Warzocha - edukacja wczesnoszkolna

Przedmioty

 • mgr Milena Pitlok – historia
 • mgr Anna Flis – historia
 • mgr Olga Jaworska – język polski
 • mgr Barbara Wagstyl - język polski, historia
 • mgr Marzena Mrozek – język polski, historia
 • mgr Barbara Hoffmann - matematyka, informatyka
 • mgr Martyna Komraus – matematyka, informatyka
 • mgr Lidia Pośpiech – przyroda
 • mgr Anna Skierś – biologia
 • mgr Aleksandra Furman – chemia, fizyka
 • mgr Sonia Łopuszyńska –Wiatr - geografia
 • mgr Katarzyna Janik – muzyka
 • mgr Iwona Ficek-Jarczok -  plastyka, technika
 • mgr Sławomir Kloc - informatyka
 • mgr Katarzyna Grabowska - wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Sylwia Machoń - wychowanie fizyczne
 • mgr Marcin Piontek – wychowanie fizyczne

Religia

 • mgr Mirosław Czyż- religia ewangelicka
 • mgr Tomasz Marek – religia ewangelicka
 • mgr siostra Norberta- religia katolicka
 • mgr Elżbieta Gorczaty- religia katolicka

Języki

 • mgr Bogusława Fajkis - język angielski
 • mgr Joanna Kojder - język angielski
 • mgr Arkadiusz Wciślak -  język angielski
 • mgr Monika Mazurczyk – język angielski
 • mgr Beata Folek – język francuski
 • mgr Aleksandra Cieśla – język niemiecki
 • mgr Grażyna Noga-Luboń – język niemiecki

Inni

 • mgr Agnieszka Czernecka - pedagog szkolny
 • mgr Barbara Mularczyk - biblioteka
 • mgr Bożena Maciejok – świetlica
 • mgr Marzena Szary – świetlica, doradca zawodowy
 • mgr Gabriela Skrzypska  - logopeda

Wychowacy klas

oddział

wychowawca

Klasa Ia mgr Jolanta Grabowska
Klasa Ib mgr Anna Boruta-Gazda

Klasa IIa

mgr Lucyna Ryt

Klasa IIb

mgr Ewelina Spiączka

Klasa IIIa

mgr Magdalena Sosna

Klasa IIIb

mgr Irena Barchańska

Klasa IIIc

mgr Danuta Frydecka

Klasa IIId

mgr Iwona Warzocha

Klasa IIIe

mgr Anna Łaska

Klasa IVa

mgr Katarzyna Janik

Klasa IVb

mgr Marcin Piontek

Klasa IVc

mgr Marzena Mrozek

Klasa Va

mgr Joanna Kojder

Klasa Vb

mgr Martyna Komraus

Klasa VIa

mgr Barbara Hoffmann

Klasa VIb

mgr Lidia Pośpiech

Klasa VIIa

mgr Barbara Wagstyl

Klasa VIIb

mgr Katarzyna Grabowska

Klasa VIIc

mgr Sylwia Machoń